A fi enoriaș

Parohia este formată din toţi credincioşii care vin regulat la o anumita biserică, care formează astfel o adevărată familie duhovnicească şi care participă la viaţa liturgică a bisericii: Sfânta Liturghie, vecernii, utrenii, Sfântul Maslu, cununii, botezuri, parastase ş.a.

Este membru al Bisericii – mădular al Trupului lui Hristos – nu cel care este botezat, ci cel botezat care participă la Sfânta Liturghie. Tot ceea ce facem noi – în viaţa de zi cu zi, acasă, la serviciu, la spovedanie ş.a. – trebuie să se încununeze în Euharistie, în împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului. Dumnezeiasca Euharistie ne face mădulare ale Trupul lui Hristos, iar Trupul lui Hristos este Biserica. Enoriaş este cel care are sentimentul apartenenţei la această comunitate parohială şi care prin tot ceea ce face are în vedere şi bunul mers al parohiei din care face parte.

Calitatea de membru sau enoriaş al Parohiei se dobândeşte, potrivit Statutului ei de organizare şi funcţionare, prin botezul ortodox, în baza unei cereri personale de primire în comunitate. Membrii Parohiei Ortodoxe Române din Klagenfurt au dreptul să solicite asistenţa religioasă în limba maternă, prin toate mijloacele prevăzute de doctrina, cultul şi tradiţia Bisericii Ortodoxe (primirea Sfintelor Taine, sfinţirea caselor, dialoguri duhovniceşti, înmormântări, parastase, ş.a. ). Elevii, din clasele 1-12 (deci până la Bacalaureat, Matura), au dreptul să beneficieze de frecventarea învăţământului religios ortodox. Enoriaşii au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele Parohiei.

Consiliul parohial se ocupă de administrarea și de bunul mers al activitaților parohiei. Întrucât parohia noastră se autofinanțează, Consiliul parohial a decis fixarea unei contribuții anuale de 120 € (sau 10 € lunar) pe familie, astfel încât cheltuielile necesare întreținerii Bisericii și activităților parohiale să poata fi acoperite.